Документы для открытия представительства

Перейти вниз

Документы для открытия представительства Empty Документы для открытия представительства

Сообщение автор Admin в Сб Дек 14, 2013 2:00 am

Первый этап получения ВНЖ через торговое представительство вашей фиры в Болгарии. Тоесть регистрация представительства.
Вторым этапом является подача на визу Д и третьим - подача документов в Полицию, отделение Миграция.

Вот список документов и комментарии на болгарском языке.

Необходимите документи за регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице са:
1. заявление и попълнена по образец информационна карта на БТПП;
2. официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган съгласно националното му законодателство;
3. официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка;
4. решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България;
5. специално нотариално заверено пълномощно в оригинал за лицето, упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в България и обема на предоставените му права (може да бъде представен и оригинално заверен препис);
6. оригинали на спесимени от подписите на лицата, представители в Република България - по право или по специални пълномощия, заверени пред нотариус или положени върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
7. документ за внесена такса за регистрация.

Документите по т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган съгласно националното законодателство на чуждестранното лице трябва да бъдат заверени за автентичност от: а/ Министерството на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Република България в тази държава, или б/ Консулската служба на издаващата държава в Република България, след което заверени от Управление "Консулско" при Министерството на външните работи на Република България (в случаите, когато документите не са заверени в издаващата държава), или в/ друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в България, ако издаващата държава няма акредитирана Консулска служба в страната, след което заверени от Управление "Консулско" при Министерството на външните работи на Република България.
Документите по т. 5 и 6, след като бъдат заверени от нотариус в чуждата държава, също подлежат на удостоверяване за автентичност по посочения по-горе начин. След заверяването им за автентичност документите следва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление "Консулско" при Министерството на външните работи на Република България. В случай, че документите са издадени от държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и върху тях е поставен в оригинална форма "апостил", те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 939
Очки : 1348
Репутация : 6
Дата регистрации : 2013-12-13

Посмотреть профиль http://balkan.2x2forum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Документы для открытия представительства Empty Re: Документы для открытия представительства

Сообщение автор Admin в Вс Дек 15, 2013 7:59 pm

еще раз с другого источника и на Русском:

Список документов необходимых для открытия представительства и получения ВНЖ.
Документы необходимые для регистрации предствительства российской фирмы:
1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и присвоения ОГРН (Свидетельство о регистрации юридического лица) - нотариальная копия
2. Свидетельство о присвоении ИНН/КПП - нотариальная копия
3. Доверенность от директора компании на представителя - в нотариальной форме.
4. Доверенность от генерального директора на уполномоченное лицо в Болгарии, которое будет подавать документы в БТПП - нотариальная форма.
5. Протокол (решение если 1 учредитель) общего собрания учредителей фирмы с повесткой дня об открытии представительства.
6. Загранпаспорт и паспорта на учредителей.
7. Загранпаспорта на представителей в Болгарии.
8. Образцы подписей представителей (согласие на представительство) - нотариально заверенные, от всех представителей.
9. Выписка из ЕГРЮЛ - подлинник или нотариальная копия.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 939
Очки : 1348
Репутация : 6
Дата регистрации : 2013-12-13

Посмотреть профиль http://balkan.2x2forum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Документы для открытия представительства Empty Re: Документы для открытия представительства

Сообщение автор Admin в Пт Дек 20, 2013 2:49 pm

Представительство в Болгарии-500 €
Отрыть представительство в Болгарии, дает основание на продолжительное проживание в Болгарии. (ВНЖ в Болгарии)

Регистрация представительства в Болгарии - оформляет документы русскоговорящий адвокат.

Для получения более подробной информации об открытии представительства в Болгарии ОБРАТИТЕСЬ К НАМ - скайп - imodom

Список документов для регистрации (аккредитации) торгового представительства в Торгово Промышленной Палате на территории Республики Болгарии1. Документ (свидетельство) о регистрации юридического лица - заверенное у нотариуса

2. Свидетельство о присвоении ИНН/КПП заверенное у нотариуса

3. Доверенность от Генерального директора фирмы на доверенное лицо которое будет оформлять документы в Торговой Палате и других учереждениях - заверенное у нотариуса

4. Доверенность от Генерального директора на представителей - заверенное у нотариуса

5. Протокол или Решение общего собрания об открытие представительства в Болгарии и о вписывание представителей.

6.Загран. паспорта представителей.

7.Согласие - образец подписи представителей заверенное у нотариуса

8.Выписка из ЕГРЮЛ - оригинал или копия заверенная у нотариусаПолный пакет документов для подачи на визу тип "Д"в Болгарию на двоих человек - 900 €

(В пакет входит перевод и легализация документов в Болгарии, регистрация представительства в БТПП, Сертификат представительства БТПП, удостоверение Булстат, удостоверение о регистрации представительства в НАП, удостоверение о задолженности представительства из НАП


Документы для подачи на визу тип "Д" в Консульстве Болгарии.


Обязательно всегда предъявлять в оригинале и одной копии:

1. 3аполненную визовую анкету - 1 экз. Все графы анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть подписана выезжающим собственноручно.

2. 3аграничный паспорт со сроком действия не менее 18 месяцев со дня подачи документов (копия его первой страницы). Наличие подписи владельца в загранпаспорте обязательно; копия действительных виз и/или разрешения на проживание.

3. Цветную фотографию на документ - 3,5x4,5 на светлом фоне - 1 шт. (в том числе на ребенка, вписанного в паспорт). Фотографии должны быть сделаны в фотосалоне.

4. Доказательства об обеспечении жильем на время пребывания в стране - нотариальный акт или договор аренды.

5. Доказательства о финансовом обеспечении на время пребывания в стране – не менее 6 минимальных размеров оплаты труда в Республике Болгария – приблизительно 1800 левов.

6. Полис медицинского страхования, действительный в странах Европы и Болгарии на весь срок поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; Обратитесь к нам, цена 160,00 лв

7. Лица, которым исполнилось 18 лет, за исключением лиц не имеющих гражданства, должны предоставить и справку о судимости - подлинник и заверенный перевод. Эту справку можно получить в главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД РФ).

Документы, составленные на русском языке, должны быть переведены только аккредитованными к посольству переводчиками и заверены в консульской службе посольства.

Статья 24, п.1, пп.6. Представители иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных в Болгарской ТПП.

8. Заверенная копия регистрации коммерческого представительства в Болгарской торгово-промышленной палате (БТПП) и БУЛСТАТ.

9. Действительный сертификат, выданный БТПП не позднее, чем за один месяц до его предъявления;


КОНТАКТЫ АККРЕДИТОВАННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ:


ЕМИЛ ПЕТКОВ - тел. 8-903-770-80-11; e-mail: e5kov@mail.ru

НАЦИ ВАСИЛЕВ - тел. 8-903-570-69-79; e-mail: bolrus@inbox.ru

ВАЛЕНТИНА ПОПХРИСТЕВА - тел. 8-926-214-06-37; e-mail: tinacharova@yahoo.com

http://www.mfa.bg/embassies/russia/ll/838/index.html


Документы, которые требуются для подачи на ВНЖ по приезду в Болгарию.

1. Заявление

2. Ксерокопия загран.паспорта и визы "Д"

3.Заверенная копия регистрации коммерческого представительства в Болгарской торгово-промышленной палате (БТПП) и

4. Нотариальная копия карты БУЛСТАТ.

5. Действительный сертификат, выданный БТПП не позднее, чем за один месяц до его предъявления;

6. Доказательства об обеспечении жильем на время пребывания в стране - нотариальный акт или договор аренды.

7. Доказательства о финансовом обеспечении на время пребывания в стране – не менее 6 минимальных размеров оплаты труда в Республике Болгария – приблизительно 1800 левов.

8. Полис медицинского страхования, действительный в странах Европы и Болгарии на весь срок поездки. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро; Обратитесь к нам, цена 160,00 лв


9. Лица, которым исполнилось 18 лет, за исключением лиц не имеющих гражданства, должны предоставить и справку о судимости - подлинник и заверенный перевод. Эту справку можно получить в главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД РФ).

10. Кассовый документ об оплате за заявление - 10 лева.

Срок оформления документов - 2 недели.

Далее необходимо получить информацию о полученном разрешении срока пребывания и оплатить в банке сумму в размере (в зависимости от срока разрешения)

1 год - 500 лева

6 месяцев - 200 лева

Далее готовите еще раз копию паспорта, заполняете анкету на личную карту, оплачиваете таксу на личную карту (в зависимости от выбранных сроков)

1 месяц - 45 лева.

10 дней - 90 лева.

3 дня - 225 лева

Информация находится тут http://www.imodom.eu/services.php?l=ru&id=17
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 939
Очки : 1348
Репутация : 6
Дата регистрации : 2013-12-13

Посмотреть профиль http://balkan.2x2forum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Документы для открытия представительства Empty Re: Документы для открытия представительства

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения